founder
https://steelconstruction.eucos.sk/wp-content/uploads/2022/06/SNT-ISO-certifikat-600x769.png

Systém Manažérstva

Naša spoločnosť zaviedla Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Prijatím politiky IMS sa vedenie spoločnosti zaviazalo dodržiavať zásady IMS prostredníctvom všetkých svojich zamestnancov a zabezpečovať všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a na trvalé zlepšovanie procesov.

Rozširovaním našich podnikateľských aktivít v oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií sme postupne zaviedli aj:
  • Výroba zváraných kovových konštrukcií a zváraných komponentov podľa  STN EN ISO 3834-2:2006
  • Systém riadenia výroby oceľových konštrukcií triedy prevedenia do EXC4 podľa EN 1090 – 2
section-32f9e17