section-6be5dd5
founder
https://steelconstruction.eucos.sk/wp-content/uploads/2020/03/SC4-scaled-601x716.jpg

Pálenie oceľových konštrukcií

pálenie plazmou

Naša spoločnosť disponuje viacerými strojmi na pálenie.

Páliace centrum CNC FICEP GEMINI HP25 delenie plechov rozmeru 2,5x6m v hrúbke do 100mm vŕtanie dier do 33 mm, frézovanie otvorov do priemeru 250 mm, vŕtanie závitov do M33 a gravírovanie vyrobených dielcov.

Páliace centrum FICEP KRONOS 25SP - CNC vŕtacie a páliace centrum. Pálenie plazmou, hrúbka platne od 2 - 150 mm, maximálny rozmer platne 2 x 6 m s maximálnou rýchlosťou pálenia 8700 mm/min. Vŕtanie dier do maximálneho priemeru 40 mm. Mesačná produkcia 50-150 t.

To zahŕňa

  • podrobnú technickú dokumentáciu
  • rezné a páliace plány
  • kontrolu kvality
  • dočisťovanie/brúsenie/odihlenie hrán a dier
  • balenie
  • dopravu
section-07951d4

Oceľové stĺpy

Oceľové stĺpy, z našej dielne, na mobilný diesel generátor 🔩
section-6c7c018

Dokončené zákazky

Pálenie oceľových konštrukcií